Dr. Bakon Hizmetlerimiz

Karma Yem ve Hammadde İçerik Analizleri

Ham Protein
Numunenin homojenliği sağlandıktan sonra 1 mm lik elekten geçecek şekilde öğütülür ve Leco cihazıyla 3 dk da sonuç verilir.

Ham Kül
Numune öğütüldükten sonra 550-600 ºC de 5 saat küllendirilir ve sonuç raporlanır

Serolojik Analizler

Kümeslerdeki tavuklardan alınan kanların serumları santrifüj yardımıyla ayrılarak analizleri yapılır
MG, IBV, NDV, ART, IBD, AI, ILT

Yumurta İç ve Kabuk Kalitesi Analizleri

Kümeslerden alınan yumurtaların iç kalite ve dış kabuk testleri otomatik cihazlar yardımıyla yapılır.

Yumurta İç kalite test cihazı
Yumurta kabuk kalite test cihazı

İçme Suyu Kimyasal Analizleri

Kümeslerden alınan su örnekleri laboratuarımızda palintest cihazıyla analiz edilir.
Ca, Mg, NaCl, PO4, NO2, SO4, S, Cl, pH

Mikotoksin Analizleri

Kümeslerden alınan yem ve hammaddelerdeki toxin miktarı elisa cihazıyla tespit edilir
Aflatoxin

Bakteriyolojik Analizler

Hayvanlardan alınan doku örnekleri ekim yapılarak hangi antibiyotiğe daya duyarlı olduğu sağtanır. Bu analizde inkübatörler kullanılır.
Antibiyogram